Kolonoskopski centri

Abakus Medico d.o.o.

Vodja in izvajalec kolonoskopije: Bojan TepešArchimed d.o.o., Maribor

Vodja centra in izvajalec kolonoskopij: Žarko PinterBolnišnica Topolšica

Vodja centra in izvajalec kolonoskopij: Borut Rijavec

Poslanstvo bolnišnice Topolščica je zdravljenje pljučnih bolezni za širše gravitacijsko območje več regij in specialistična dejavnost iz interne medicine za ožje področje. Zaradi potreb prebivalstva posebno skrb namenjajo tudi zdravstveni negi in rehabilitaciji. Bolnišnica Topolščica izvaja tudi Program Svit.

 

Diagnostični center Bled

Vodja kolonoskopskega centra: Milan Stefanovič

Izvajalci kolonoskopij: Rajko Knežević, Ljiljana Ljepović, Zoran Stanišić, Milan Stefanovič, Zdravko Tošović, Dejan Urlep

Diagnostični center Bled deluje od leta 1992 in je prva zasebna zdravstvena ustanova v Sloveniji, ki je pridobila koncesijo Ministrstva za zdravje. Na leto opravi 20.000 pregledov, večinoma ambulantnih, četrtina pa je takšnih, kjer je potrebna hospitalizacija bolnika. Imajo 21 sodobno opremljenih eno in dvoposteljnih sob in restavracijo.

Diagnostični center Bled, podružnica Ljubljana

Vodja kolonoskopskega centra: Milan Stefanovič

Izvajalci kolonoskopij: Rajko Knežević, Ljiljana Ljepović, Zoran Stanišić, Milan Stefanovič, Dejan Urlep

Diagnostični center Bled deluje od leta 1992 in je prva zasebna zdravstvena ustanova v Sloveniji, ki je pridobila koncesijo Ministrstva za zdravje. Na leto opravi 20.000 pregledov, večinoma ambulantnih, četrtina pa je takšnih, kjer je potrebna hospitalizacija bolnika. Imajo 21 sodobno opremljenih eno in dvoposteljnih sob in restavracijo.

Diagnostika d.o.o.

Vodja centra in izvajalec kolonoskopij: Zdravko Tošović

Endomed d.o.o.

Specialistični ambulantni diagnostični center

Vodja centra: Bojan Glavnik

Izvajalec kolonoskopij: Boštjan Birsa

Gastromedica d.o.o.

Vodja kolonoskopskega centra: Tatjana Puc Kous

Izvajalci kolonoskopij: Marko Klančič, Tatjana Puc Kous, Manca Novak

Gastroenterološka ambulanta Gastromedica d.o.o. je inštitut za bolezni prebavil, v katerm deluje Tatjana Puc Kous, dr.med.spec., ki je endoskopistka z bogatimi vsestranskimi izkušnjami na področju interne medicine in gastroenterologije. Deluje že od leta 1996 kot zasebna gastroenterologinja.

 

Klanmedic d.o.o.

Vodja centa in izvajalec kolonoskopij: Marko Klančič

Ambulanta Klanmedic je namenjena odkrivanju in zdravljenju bolezni trebuha (želodca, črevesja, hemoroidov, analnega srbeža, žolčnika in žočnih kamnov, trebušne slinavke). Ambulanta je opremljena z najsodobnejšo opremo, ki omogoča pregled sluznice prebavnega trakta v modrem spektru svetlobe ter zaznavo že začetnih sprememb v nastanku raka.

 

Klinika Doktor 24, d.o.o.

Vodja centra: Vito Vidmar

Izvajalci kolonoskopij: Jurij Bednarik, Manfred Mervic

 

 

Medicinski center Iatros

Vodja kolonoskopskega centra: Valentin Sojar

Izvajalci kolonoskopij: Blaž Berger, Primož Jovan

Medicinski center Iatros je ustanova, ki se posebej ukvarja z zdravljenjem bolezni zadnjega črevesa in danke.

Medicinski center Heliks

Vodja kolonoskopskega centra in izvajalka kolonoskopij: Alenka Forte

Medicinski center Heliks je zdravstvena ustanova, v kateri želijo pacientom v prijetnem okolju nuditi celovito internistično obravnavo in zagotoviti odlično klinično pot. Skrbijo za stalno strokovno usposabljanje njihovih zdravstvenih delavcev in učinkovito sodelovanje z drugimi zdravstvenimi ustanovami. Poleg diagnostike in zdravljenja dajejo velik poudarek preventivnim dejavnostim za ohranjanje zdravja in spodbujanje zdravega življenjskega sloga.

Splošna bolnišnica Brežice

Vodja kolonoskopskega centra: Marija Humek Petelinc

Izvajalca kolonoskopij: Marija Humek Petelinc in Milan Babič

Splošna bolnišnica Brežice skrbi za okrog 70.000 prebivalcev brežiške, krške in sevniške občine, na njo pa delno gravitirajo tudi prebivalci sosednjih območij.

Zavod opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni, ki obsega specialistično bolnišnično dejavnost za področje interne medicine, kirurgije, pediatrije, ginekološko-porodniške dejavnosti in intenzivne terapije za navedena področja, ambulantno medicinsko rehabilitacijo, bolnišnično lekarniško dejavnost, laboratorijsko in rentgensko diagnostiko, preskrbo s krvjo in krvnimi pripravki, patoanatomsko dejavnost, dejavnost zdravstvene nege in zdravstvene administracije.

Splošna bolnišnica Celje

Vodja kolonoskopskega centra: Renata Šibli

Izvajalci kolonoskopij: Boštjan Birsa, Tadeja Pačnik Vižintin, Barbara Sodin, Renata Šibli, Jure Zupan

V Splošni bolnišnici Celje izvajajo celovito bolnišnično in ambulantno-specialistično zdravstveno oskrbo na sekundarni ravni organiziranja zdravstvene dejavnosti za prebivalce celjske in okoliških regij.  Razvijajo takšno organiziranost ustanove, ki jim omogoča strokovni in poslovni razvoj, ob tem pa upoštevajo visoke zahteve po kakovosti zdravljenja bolnikov in osebnostnem razvoju vseh zaposlenih.

Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj

Vodja kolonoskopskega centra: Matjaž Brenčič

Izvajalci kolonoskopij: Matjaž Brenčič, Grujica Vujnović, Matej Vrbnjak

Splošna bolnišnica Jesenice

Vodja kolonoskopskega centra: Primož Jovan

Izvjalci kolonoskopij: Primož Jovan, Franc Šolar, Anže Resman

V Splošni bolnišnici Jesenice je ena temeljnih vrednot odgovornost do pacientov in profesionalni odnos do dela. S pacienti razvijajo partnerski odnos, ki temelji na obojestranskih pravicah in odgovornostih. Njihova naloga je pacientom razložiti vse možnosti v zvezi z zdravljenjem in obenem v celoti spoštovati njihove odločitve. Razvoj stroke gre v smeri prepoznavanja, nadgrajevanja in spodbujanja njihovih najboljših sposobnosti.

Splošna bolnišnica Dr. Franca Derganca Nova Gorica

Vodja kolonoskopskega centra: Bor Urbančič

Izvajalci kolonoskopij: Igor Klavora, Bor Urbančič, Miha Bartolić

Splošna bolnišnica “Dr.Franca Derganca“ Nova Gorica  je najmlajša splošna bolnišnica v Sloveniji, po velikosti programa srednje velika slovenska bolnišnica, za katero je značilna hitra rast in velika dinamika procesov. Iz podjetniškega zornega kota je bolnišnica veliko podjetje in je v Goriški regiji med največjimi podjetji. Tudi iz primerjave velikosti bolnišnic po svetu sodi bolnišnica med večje ustanove. V Goriški regiji predstavlja osrednjo zdravstveno ustanovo.

S plošna bolnišnica “Dr.Franca Derganca“ Nova Gorica veliko skrb posveča posodabljanju bolnišničnih prostorov in opreme, uvajanju sistema kakovosti in predvsem učenju osebja za boljše delo in medsebojne odnose.

Splošna bolnišnica Izola

Vodja kolonoskopskega centra: Blaž Berger

Izvajalci kolonoskopij: Blaž Berger, Milan Jakomin, Tamara Marušič

Splošna bolnišnica Izola je ena izmed bolnišnic v Sloveniji, ki opravlja  zdravstvene storitve na sekundarni ravni. Bolnišnica je organizirana tako, da so v njej zastopani štirje veliki medicinski oddelki in sicer: oddelek za kirurgijo, oddelek za interno medicino, oddelek za ginekologijo in porodništvo ter oddelek za pediatrijo, poleg omenjenih pa še oddelek medicinskih služb. Poslanstvo splošne bolnišnice Izola kot javne zdravstvene ustanove je skrb za zdravje občanov za širše področje primorske. Poleg zdravljenja v ožjem pomenu besede, so v splošni bolnišnici Izola organizirane tudi dejavnosti, ki delujejo na področju preventive, na področju osveščanja in svetovanja prebivalstvu za zdrav način življenja.

Splošna bolnišnica Novo mesto

Vodja kolonoskopskega centra: Boštjan Gorjup

Izvajalci kolonoskopij: Marjan Gorenc, Boštjan Gorjup, Branko Gregorič

Splošna bolnišnica Novo mesto je regionalna bolnišnica, ki skrbi za okrog 132.000 prebivalcev novomeške, črnomaljske, metliške, trebanjske in delno krške občine, z nekaterimi dejavnostmi pa pokriva tudi del brežiške in sevniške občine.  Bolnišnica opravlja specialistično-ambulantno dejavnost, bolnišnično dejavnost, dializno dejavnost ter dejavnost primarnega zdravstva - ginekološki dispanzer. Ima vse oddelke in specialistične ambulante razen psihiatričnega in onkološkega oddelka ter ambulante nuklearne medicine.

Splošna bolnišnica Murska Sobota

Vodja kolonoskopskega centra: Maja Šeruga

Izvajalci kolonoskopij: Miran Gerič, Maja Šeruga, Dejan Majc

Splošna bolnišnica Murska Sobota je osrednja zdravstvena institucija v severovzhodnem delu Slovenije, saj skrbimo za zdravstveno oskrbo prebivalstva vzhodno in zahodno od reke Mure. V bolnišnici je  bilo 28.2.2010 zaposlenih  878  ljudi, od tega  101 zdravnikov,   113 diplomiranih medicinskih sester, zdravstvenikov in višjih medicinskih sester,  299 medicinskih sester in tehnikov, 18 bolničarjev, 81 drugih zdravstvenih sodelavcev, 263 nezdravstvenih delavcev in 3 zaposlene v vodstvu zavoda.

Splošna bolnišnica Trbovlje

Vodja kolonoskopskega centra in izvajalka kolonoskopij: Nataša Brglez Jurečič

Poslanstvo splošne bolnišnice Trbovlje je v preprečevanju obolevnosti in ohranjanju zdravja (zdravstvena vzgoja, preventiva) in samem zdravljenju občanov, kar je v predpisih opredeljeno kot opravljanje zdravstvene dejavnosti na sekundarni ravni in delno primarni dejavnosti z upoštevanjem sodobnih terapevtskih in diagnostičnih postopkov. Zdravstveno dejavnost bolnišnica opravljala pretežno za občane Zasavja in pa tudi širše skupnosti ter se povezovezuje z drugimi zdravstvenimi organizacijami zaradi celovitega zadovoljevanja potreb občanov.

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Vodja kolonoskopskega centra: Vladimir Natek

Izvajalci kolonoskopij: Klemen Mojškerc, Vladimir Natek, Enriko Plevnik, Zdenko Kikec

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec je regionalna bolnišnica, vendar bi lahko rekli, da je tudi medregijska, saj pokriva več statističnih regij. Je osrednja zdravstvena institucija, v kateri se izvaja bolnišnično in specialistično ambulantno zdravljenje bolnikov na sekundarni ravni. Zdravstvene storitve so namenjene predvsem prebivalcem iz območja zdravstvene regije OE Ravne (Koroške in Velenja). V bolnišnici se zdravijo tudi prebivalci celotne Slovenije in tujci.

UKC Maribor

Vodja kolonoskopskega centra: Davorin Ćeranić

Izvajalca kolonoskopij: Davorin Ćeranić, Andrej Zafošnik

Univerziteni klinični center Maribor je organiziran kot zdravstveni zavod na sekundarni ravni (splošna bolnišnica) s kliničnimi oddelki na terciarni ravni in ima naziv učna bolnišnica.Mariborska bolnišnica je danes sodobno organizirana bolnišnica s posameznimi kliničnimi oddelki.

UKC Ljubljana

Vodja kolonoskopskega centra: Borut Štabuc

Izvajalci kolonoskopij: David Drobne, Andrej Gruden, Janez Jereb,  Matjaž Koželj, Manfred Mervic, Vladimir Mlinarič, Samo Plut, Luka Strniša, Darko Siuka, Alojz Šmid, Borut Štabuc, Srečko Štepec

Zaposleni v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana ponujajo bolnikom in drugim uporabnikom najkakovostnejšo raven zdravstvenih storitev. S svojim znanjem in prizadevanjem zadovoljujejo njihove potrebe ter skrbijo za njihovo zadovoljstvo in dobro počutje. Zaposlenim in študentom v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana dajejo dostop do takih informacij in dela, ki jim omogočajo dopolnjevanje znanja in osebni strokovni razvoj.

Zdravilišče Rogaška

Vodja kolonoskopskega centra: Anita Kek Ljubec

Izvajalci kolonoskopij: Boštjan Birsa, Anita Kek Ljubec, Saša Pakević, Barbara Sodin

Zdravilišče Rogaška - Zdravstvo d.o.o. je zasebna zdravstvena ustanova, največja te vrste v Sloveniji. Z negovanjem tradicije in na temelju zaupanja razvijajo odlične in strokovno nadzorovane programe, s katerimi skrbijo za zdravje in sprostitev vseh, ki prihajate k njim.