Preskoči na glavno vsebino
Povečava
Obvestila in dogodki / PODPORA LOKALNIH OKOLIJ ZA USPEHE PROGRAMA SVIT

PODPORA LOKALNIH OKOLIJ ZA USPEHE PROGRAMA SVIT

V sredo, 1. 3. 2017, je potekala novinarska konferenca ob začetku meseca boja proti raku na debelem črevesu in danki.

Program Svit, državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja raka na debelem črevesu in danki, je z letom 2017 zakoračil v 5. presejalni krog, ki traja dve leti. V tretjem presejalnem krogu je bila odzivnost v program 59,7 %, doseči pa bi želeli, da se v program odzove vsaj 70 % vabljenih. K temu močno pripomore sodelovanje na lokalni ravni, kjer z različnimi pristopi spodbujamo ljudi k pomembnemu koraku za ohranjanje njihovega zdravja.

 

V letu 2016 je se je na vabilo v Program Svit odzvalo dobrih 64 % ljudi, kar je največ doslej. »Veseli smo, da se ta odstotek zvišuje, saj se je po zaslugi Programa Svit že 17.000 ljudi izognilo morebitnemu nastanku raka zaradi dovolj zgodnjega odkritja in odstranitve predrakavih sprememb na debelem črevesu ali danki. Po podatkih Registra raka je od leta 2010 do 2013 upadlo število novih primerov raka (incidenca) za 349kar lahko pripišemo prav odkrivanju in odstranjevanju predrakavih sprememb v okviru Programa Svit,« je povedala Jožica Maučec Zakotnik, vodja Programa Svit in nadaljevala: »V osmih letih izvajanja Programa Svit smo odkrili več kot 2500 rakov in več kot 70 % jih je bilo odkritih v zgodnji fazi razvoja, ko rak še ni prerasel črevesne stene in so načini zdravljenja enostavni in uspešni. Četrtina vseh rakov je odkrita celo tako zgodaj, da pomeni odstranitev polipa že tudi ozdravitev. Zaradi zgodnjega odkrivanja raka na debelem črevesu in danki se bo pomembno zmanjšala umrljivost zaradi tega raka.«

 

»Program Svit je dokazano uspešen presejalni program, ki rešuje in izboljšuje kakovost življenja ter razbremenjuje zdravstveni sistem. Podatki Registra raka kažejo na upadanje pojavnosti raka debelega črevesa in danke v Sloveniji. To je posledica vse večje odzivnosti ter dejstva, da se program izvaja v skladu z visokimi standardi kakovosti.  V programu Svit uspešno odkrivamo predrakave spremembe in rake v zgodnjih stadijih, zato lahko pričakujemo upad umrljivost za tem rakom, ki je bila pri nas v preteklem desetletju nad povprečjem držav EU. Rezultati programa SVIT bodo še naprej pomembno prispevali  k doseganju ciljev Državnega programa obvladovanja raka za naslednje desetletno obdobje, ki bo v kratkem predstavljen javnosti,« je povedala  Mojca Gobec, generalna direktorica Direktorata za javno zdravje z Ministrstva za zdravje RS.

 

 

Uspehi se snujejo s podporo v lokalnih okoljih

V populaciji, vključeni v Program Svit (50─74 let), je po podatkih Registra raka od leta 2011 mogoče zaznati zmanjšanje števila umrlih kot desetletje prej, kar lahko pripišemo odkrivanju in uspešnemu zdravljenju zgodnjih oblik raka znotraj Programa Svit. Pomembno vlogo pri tem igrajo tako zdravstveni kot tudi ostali strokovni delavci v okoljih ljudi, ki se povezujejo in sodelujejo s skupno vizijo doseganja boljšega zdravja svojih sokrajanov.

»Na Območni enoti Maribor Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) si prizadevamo, da bi bili prebivalci Podravja čim bolj obveščeni o pomembnosti sodelovanja v Programu Svit,« je povedala Marija Hanželj z območne enote Maribor NIJZ. Da bi dodatno motivirali ciljno javnost za sodelovanje v programu, so v preteklem obdobju promovirali program:

  • z organizacijo Svitovih dogodkov v lokalnih skupnostih,
  • s tesnejšim sodelovanjem  z osebnimi zdravniki, Zdravstveno vzgojnimi centri, patronažno službo, ambasadorji in nevladnimi organizacijami,
  • s kontinuiranim obveščanjem županov manj odzivnih občin z odzivnostjo njihovih občanov v Program Svit, pri tem smo se posluževali tudi lokalnih glasil in
  • s sodelovanjem z delovnimi organizacijami s predstavitvijo Programa Svit z modelom debelega črevesa njihovim zaposlenim.

 

Tudi zdravstveni delavci v zdravstvenovzgojnih centrih lokalnih zdravstvenih domov se poslužujejo podobnih pristopov. Poleg tega imajo v večini zdravstvenih domov ljudem na voljo Svitovo kontaktno točko, kjer lahko dobijo vse potrebne informacije o poteku programa, odgovore na vprašanja in pomoč pri sodelovanju. Koordinatorka promocije zdravja in zdravstvene vzgoje Nataša Vidnar iz Zdravstvenega doma Maribor je povedala: »V našem zdravstvenovzgojnem centru Svitova kontaktna točka deluje enkrat tedensko in v tem času smo na voljo vsem, ki imajo kakršno koli vprašanje v zvezi s sodelovanjem v Programu Svit, potrebujejo pomoč ali posvet pri kakšnem izmed korakov. Z veseljem se vzamemo čas za vsakega posameznika in pomagamo prebroditi oviro, ki se sprva morda zdi večja, kot je sicer. Skupaj zmoremo vse! Zelo si prizadevamo, da bi se v Program Svit vključilo čim več ljudi, zato organiziramo različne dogodke in ljudi, ki pridejo v naš zdravstveni dom, vsakodnevno spodbujamo in skušamo motivirati, da se udeležijo programa. S svojimi promocijskimi aktivnostmi pa jih spodbujamo k udeležbi v Svitu tudi v lokalnem okolju«

 

 

Ambasadorji Program Svit

Pri spodbujanju dvomljivcev s svojo srčnostjo in iskrenostjo še posebej pripomorejo ambasadorji Programa Svit, ki z veseljem delijo svoje zgodbe in pozitivne izkušnje s programom.

Ena izmed njih je Silvestra Brodnjak, ki je pri svojem poslanstvu izjemno aktivna in ljudi k udeležbi v programu spodbuja na različne načine. »Ambasadorji se bomo trudili med seboj povezati in poleg tega, kar vsak po svoje že počnemo, poskusili najti še nove poti do neodločnežev. Prek najmlajših, vrtčevskih otrok in osnovnošolcev lahko pridemo v skoraj vsako družino v nekem šolskem okolišu. Oni imajo na svoje babice in dedke najmočnejši vpliv. Do ljudi bomo skušali priti tudi prek duhovnikov.  Moj prvi korak v letošnjem letu bo namenjen naddekanu naše naddekanije, ki bo pobudo o izvedbi predstavitve Programa Svit pred cerkvijo ob večjih praznikih, prenesel na vse dekane in preko njih na župnike naddekanije. V teku so že tudi pogovori z vodstvi občin Sp. Podravja, kjer je odzivnost nižja od 50 %.«

Galerija
Nazaj