Preskoči na glavno vsebino
Povečava
Podporniki / ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE – ZVEZA STROKOVNIH DRUŠTEV MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE

ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE – ZVEZA STROKOVNIH DRUŠTEV MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE

Kot nacionalno strokovno stanovsko združenje medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, ki bo kmalu staro 90 let, smo prepričani, da je projekt, kamor je posredno ali neposredno vključenih veliko število naših stanovskih kolegic in kolegov, koristen projekt, ki sistematično in kontinuirano preventivno zajema izbrano ciljno populacijo. SVIT ozavešča, preprečuje, izobražuje, odkriva in rešuje življenja. Izvajalci zdravstvene nege smo s svojimi znanji, vpetostjo v zdravstveni sistem, nudenjem strokovne skrbi zdravim in bolnim posameznikom in skupinam tisti, ki smo 24 ur s pacienti, ob njihovih bolniških posteljah, v ambulantah, na njihovih domovih, vse dni v letu. Skozi nenehno strokovno skrb smo z ljudmi na vseh treh nivojih zdravstvenega varstva; naš prispevek na primarnem nivoju (patronažno varstvo, ambulante družinske medicine, zdravstveno vzgojni centri, referenčne ambulante,…) je neprecenljiv, enako na sekundarnem in terciarnem nivoju (specialistične ambulante, bolnišnični oddelki, endoskopske enote, operacijske dvorane, področje enterostomalne terapije, drugo,…). Naša pravica in dolžnost je projekte, kot je SVIT, podpreti, kar bomo z veseljem in vso odgovornostjo počeli še naprej.

Nazaj