Preskoči na glavno vsebino
Povečava
Obvestila in dogodki / Program Svit od Zveze slovenskih društev za boj proti raku prejel zlato plaketo

Program Svit od Zveze slovenskih društev za boj proti raku prejel zlato plaketo

Zveza slovenskih društev za boj proti raku (Zveza) je na 39. slavnostni seji, ki je potekala na Ministrstvu za zdravje, podelila priznanja in plakete zaslužnim posameznikom, ki s svojim strokovnim in prostovoljnim delom pripomorejo k uspešnemu delovanju Zveze in regijskih društev za boj proti raku pri ozaveščanju prebivalstva glede preventive raka ter s tem pomembno doprinesejo k obvladovanju raka v Sloveniji. Zlato plaketo je prejel tudi Program Svit.  S slavnostno sejo se je simbolično pričel tudi tradicionalni Evropski teden boja proti raku, ki bo potekal od 25. do 31. maja pod okriljem Zveze evropskih društev proti raku (ECL), katerih članica je tudi Zveza.

Presejalni programi so učinkoviti

Pri obvladovanju raka je tako na ravni posameznika kot družbe izjemno pomemben pravi čas. Prej kot raka odkrijemo, bolje ga lahko pozdravimo in s tem večini bolnikom omogočimo dolgo in polno življenje. Ker predrakave spremembe in zgodnji rak običajno ljudem ne povzročajo težav, le ti ne vedo, da so bolni. Zgodnje spremembe pri raku debelega črevesa in danke, raku dojk in raku materničnega vratu najbolj učinkovito odkrivamo in zdravimo v okviru presejalnih programov Program Svit, DORA in ZORA. Zato je bilo izjemno pomembno, da so slovenski presejalni programi delovali ves čas pandemije covid-19, z izjemo kratke prekinitve presejanja povsem na začetku pandemije. Vsi trije presejalni programi že od svojega začetka delujejo v skladu z visokimi standardi Evropskih in Slovenskih smernic ter zagotavljajo visoko kakovost vseh storitev. Letno merjeni kazalniki kakovosti kažejo, da so programi učinkoviti in vodijo h ključnim ciljem. Za uspešnost presejalnih programov je izjemno pomembno tudi zaupanje ljudi, ki jim je program namenjen. V vseh treh presejalnih programih so zato v času pandemije covid-19 velik poudarek namenili varni obravnavi in osveščanju ciljne populacije o pomenu udeležbe v presejalnem programu tudi v času epidemije, saj je proti raku potrebno ukrepati stalno in vztrajno kljub strahu pred okužbo med epidemijo.

Program Svit

Program Svit je kljub nekajtedenski zaustavitvi v začetku pandemije covid-19 ves čas sproti analiziral vzorce blata, ki so prispeli po pošti in preiskovancem sporočal izvid preiskave. Za dva meseca se je zaradi zaustavitve preventivnih aktivnosti na državni ravni zaustavilo pošiljanje kompletov za odvzem vzorcev blata. Osebam, ki so se odzvale na vabilo za sodelovanje, so bili kompleti zato poslani v začetku maja, ko je Program Svit začel delovati v polnem obsegu. Na ta račun je sicer nastalo nekaj zamud pri pošiljanju testerjev, ki jih je Program Svit uspešno odpravili že poleti 2020. Z upoštevanjem vseh ukrepov za varno obravnavo pacientov in ob prilagajanju na aktualno epidemiološko situacijo je v manj kot pol leta odpravil tudi vse zamude pri naročanju na kolonoskopijo za osebe po pozitivnem presejalnem testu. Od maja 2020 naprej so pri Programu Svit kljub zaostrenim epidemiološkim razmeram kolonoskopski centri delovali neprekinjeno. Rezultati Programa Svit so bili v letu 2020 primerljivi z rezultati pred epidemijo. V letu 2021 pa je bila odzivnost v program nekoliko nižja, in sicer 63,35 %. V tem letu je bilo izvedenih 10.134 kolonoskopij ter odkritih 188 rakov debelega črevesa in danke. Odkrili in zdravili so tudi 2.011 napredovalih adenomov, ki bi brez zdravljenja lahko napredovali v raka.

Program Svit prejel zlato plaketo 

Rezultati delovanja vseh treh presejalnih programov v času pandemije covid-19 kažejo, da sta se zaupanje ljudi v presejalne programe in visoka kakovost vseh storitev programov ohranila tudi v času pandemije, zaradi česar je Zveza slovenskih društev za boj proti raku vsem trem programom na 39. slavnostni seji podelila zaslužno zlato plaketo za angažma, ki so ga vložili v izjemno uspešno delovanje presejalnih programov v času pandemije. Izvajalcem se je Zveza zahvalila tudi za kakovostno in strokovno delo, ki so ga ohranjali tudi v najbolj težkih trenutkih, kot na primer ob pomanjkanju kadra, premeščanju na druga delovna mesta in soočanju z drugimi pandemskimi izzivi.

 

Nazaj