Povečava
Obvestila in dogodki / LETNO POROČILO O DELOVANJU PROGRAMA SVIT 2010

LETNO POROČILO O DELOVANJU PROGRAMA SVIT 2010

Od 1.1. do 31.12.2010 je bilo v program povabljenih 310.404 oseb in 308.341 osebam je bilo vabilo tudi vročeno. Izjavo o sodelovanju je vrnilo 175.718 oseb (56,99%). Zaradi začasnih ali trajnih izključitvenih kriterijev (kolonoskopija v zadnjih treh letih z ali brez odstranjenimi polipi, rak debelega črevesa ali danke in kronična vnetna črevesna bolezen) je bilo izključenih 22.569 (12,84%) oseb. V programu ni želelo sodelovati 681 oseb (0,22%). Komplet testerjev za odvzem dveh vzorcev blata je bil poslan 154.631 osebam. Od 139.287 (90,08%) vrnjenih kompletov vzorcev blata primernih za analizo je bilo 130.559 (93,73%) oseb negativnih in 8.728 (6,27%) pozitivnih. Do konca leta je bilo izvedenih 7.488 kolonoskopij v 25 pooblaščenih kolonoskopskih centrih.

Osebe rojene na parno letnico, ki so predvidene za vabljenje v letu 2010 in načrtovano  vabljenje po mesecih prikazuje tabela 1. Zaradi poznega začetka programa na državni ravni v letu 2009 se je cca. 96.000 oseb iz kvote za leto 2009 povabilo v program do konca aprila 2010.

Podrobnejša analiza odzivnosti po zdravstvenih regijah, tabela 2, je pokazala najvišjo odzivnost vabljenih v program v zdravstvenih regiji Nova Gorica (61,56%), najnižjo pa v zdravstveni regiji Murska Sobota (50,69%).

Celotno poročilo najdete na naslednji povezavi.

Nazaj