Povečava
Obvestila in dogodki / LETNO POROČILO O DELOVANJU PROGRAMA SVIT 2012

LETNO POROČILO O DELOVANJU PROGRAMA SVIT 2012

Od 1.1. do 31.12.2012 je bilo v program povabljenih 280.686 oseb in 279.592 osebam je bilo vabilo tudi vročeno. Izjavo o sodelovanju je vrnilo 174.241 oseb (62,32%). Zaradi začasnih ali trajnih izključitvenih kriterijev (kolonoskopija v zadnjih treh letih z ali brez odstranjenimi polipi, rak debelega črevesa ali danke in kronična vnetna črevesna bolezen) je bilo izključenih 12.992 (7,46%) oseb. V programu ni želelo sodelovati 725 oseb (0,26%). Komplet testerjev za odvzem dveh vzorcev blata na prikrito krvavitev blata je bil poslan 162.585 osebam. Za analizo primerne vzorce je do konca leta vrnilo 153.881 (94,34%) oseb. Med analiziranimi osebami je imelo 144.339 (93,80%) oseb negativen izvid in 9.542 (6,20%) oseb pozitiven izvid. Presejane je bilo 57,89% povabljene populacije. Do konca leta je bilo izvedenih 9.015 kolonoskopij v 23 pooblaščenih kolonoskopskih centrih.

Podrobnejša analiza odzivnosti po zdravstvenih regijah, tabela 2, je pokazala najvišjo odzivnost vabljenih v program v zdravstvnih regijah Kranj (65,71%) in Nova Gorica (65,68%), najnižjo pa v zdravstvenih regijah Koper (58,23%) in Murska Sobota (58,03%).

Celotno poročilo najdete na naslednji povezavi.

Nazaj