Povečava
Obvestila in dogodki / LETNO POROČILO O IZVAJANJU PROGRAMA SVIT V LETU 2015

LETNO POROČILO O IZVAJANJU PROGRAMA SVIT V LETU 2015

Od 1.1. do 31.12.2015 je bilo v program povabljenih 299.407 oseb in 298.287 osebam je bilo vabilo tudi vročeno. Izjavo o sodelovanju je vrnilo 177.979 oseb (59,67 %). Zaradi začasnih ali trajnih izključitvenih kriterijev (kolonoskopija v zadnjih treh letih z odstranjenimi polipi ali brez, rak debelega črevesa ali danke in kronična vnetna črevesna bolezen) je bilo izključenih 9.925 (5,58 %) oseb. V programu ni želelo sodelovati 430 oseb (0,14 %). Komplet testerjev za odvzem dveh vzorcev blata na prikrito krvavitev blata je bil poslan 167.994 osebam. Za analizo primerne vzorce je do 31.12.2015 vrnilo 158.464 (94,06 %) oseb. Med analiziranimi osebami je imelo 148.144 (93,48 %) oseb negativen izvid in 10.328 (6,52 %) oseb pozitiven izvid. Presejane je bilo 55,12 % povabljene populacije. V letu 2015 je bilo izvedenih 9.476 kolonoskopij v 26 pooblaščenih kolonoskopskih centrih.

Celotno poročilo najdete na naslednji povezavi.

Nazaj