Povečava
Obvestila in dogodki / LETNO POROČILO O IZVAJANJU PROGRAMA SVIT V LETU 2021

LETNO POROČILO O IZVAJANJU PROGRAMA SVIT V LETU 2021

Od 1. 1. do 31. 12. 2021 je bilo v program povabljenih 314.306 oseb in 313.065 osebam je bilo vabilo tudi vročeno. Izjavo o sodelovanju je vrnilo 198.330 oseb (63,35 %). Zaradi začasnih ali trajnih izključitvenih kriterijev (kolonoskopija v zadnjih treh letih z odstranjenimi polipi ali brez, rak debelega črevesa ali danke in kronična vnetna črevesna bolezen) je bilo izključenih 11.624 (5,86 %) oseb. V programu ni želelo sodelovati 338 oseb (0,11 %). Komplet testerjev za odvzem dveh vzorcev blata na prikrito krvavitev blata je bil poslan 186.748 osebam. Za analizo primerne vzorce je do 31. 12. 2021 vrnilo 175.982 (93,84 %) oseb. Med analiziranimi osebami je imelo 165.962 (94,31 %) oseb negativen izvid in 10.020 (5,69 %) oseb pozitiven izvid. Presejane je bilo 58,64 % povabljene populacije. V letu 2021 je bilo izvedenih 10.134 kolonoskopij v 24 pooblaščenih kolonoskopskih centrih in dveh izpostavah.

Celotno poročilo najdete na naslednji povezavi.

Nazaj