Povečava
Podporniki / LEKARNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE

LEKARNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE

Na povabilo CINDI Slovenija in vodje Programa Svit se je v izvajanje Progama Svit vključila tudi Lekarniška zbornica Slovenije in lekarne. Lekarniška zbornica Slovenije je podprla program SVIT na način, da so lekarne enakopravno vključene v projekt kot ostali partnerji. Lekarniški farmacevti so deležni velikega zaupanja javnosti in imajo izredno pomembno vlogo pri svetovanju in ozaveščanju javnosti, tudi glede zdravstvene preventive in zdravega načina življenja. Sodelovanje lekarniških farmacevtov v programu Svit je podprl tudi Razširjeni strokovni kolegij za lekarniško farmacijo. Lekarne so pri programu Svit nudile strokovno podporo in splošno promocijo Programa Svit ter osveščanje pacientov tudi s pomočjo splošnih zloženk in plakatov.

Nazaj