Povečava
Obvestila in dogodki / SAMO PODGORNIK JE PREJEMNIK NAZIVA NAJ PROSTOVOLJEC ZAPOSLEN V JAVNI UPRAVI 2018

SAMO PODGORNIK JE PREJEMNIK NAZIVA NAJ PROSTOVOLJEC ZAPOSLEN V JAVNI UPRAVI 2018

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva je letos že šestič podelila priznanje Naj prostovoljec in Naj prostovoljka zaposlen/a v javni upravi za leto 2018. Ponosni smo, da je prejemnik tega priznanja Samo Podgornik, ambasador Programa Svit.

V torek, 14. maja 2019 je v Črni na Koroškem potekal Slovesni dan prostovoljstva, ko so v tamkajšnjem kulturnem domu podelili priznanja občinam, organizacijam, mentorjem in posameznikom, ki naredijo največ na področju prostovoljstva.

Priznanje in naziv Naj prostovoljec zaposlen v javni upravi za leto 2018 je prejel Samo Podgornik, ambasador Programa Svit, ki s prostovoljnim delom ambasadorja Programa Svit in s sodelovanjem v društvih prispeva k boljšemu zdravju prebivalcev Slovenije. Svoje delo opravlja s srcem, neverjetno toplino in nesebično željo po dobrobiti drugih. V zaposlitvi v veliki organizaciji je prepoznal odlično priložnost za osveščanje sodelavcev o Programu Svit, pomenu zgodnjega odrivanja in preprečevanja raka na debelem črevesu in danki ter skrbi za zdrav življenjski slog. Pri tem je stopil iz okvirjev povprečnega javnega uslužbenca in ambasadorstvo jemlje kot svoje poslanstvo. Za delo ambasadorja je 7. marca 2018 prejel tudi Pisno priznanje za plemeniti prispevek k uresničevanju nalog in ciljev Zveze slovenskih društev za boj proti raku.


Samo Podgornik je ambasador Programa Svit, državnega programa presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki. Udeležba v programu mu je rešila življenje in ta izkušnja ga je spodbudila, da je za udeležbo v Programu Svit začel motivirati tudi svoje znance, prijatelje in sodelavce, nato pa tudi širšo javnost. Ambasador je postal decembra 2015 in od takrat dalje predstavlja neprecenljivi del ekipe. Še posebej je aktiven v svojem delovnem okolju na Ministrstvu za obrambo RS (MORS), kjer je organiziral vrsto Svitovih dogodkov z napihljivim modelom debelega črevesa in predavanj ob njih. Napisal je različne članke o svoji izkušnji v Programu Svit, ki so bili objavljeni v glasilu Slovenska vojska. Objekte ministrstva in vojašnice Slovenske vojske je opremil s Svitovimi informacijskimi gradivi in vedno je na voljo sodelavcem za  vprašanja v zvezi s sodelovanjem v Programu Svit ali pomoč pri tem. Aktivno vključevanje promocije Programa Svit med zaposlene na Ministrstvu za obrambo RS je neprecenljivo tudi zato, ker je večina zaposlenih moškega spola, ki se v presejalni program odzivajo veliko slabše kot ženske.

Samo Podgornik tudi sicer redno sodeluje pri regijskih Svitovih komunikacijskih dogodkih, na katerih ljudem predstavlja pomen sodelovanja v programu. Sodeluje tudi pri medijskem ozaveščanju, v televizijskih prispevkih, pogovornih oddajah in intervjujih, kjer deli svojo izkušnjo s Programom Svit.

Prostovoljno delo opravlja tudi v združenju EuropaColon Slovenija, kjer sodeluje na simpozijih za strokovno javnost in na usposabljanjih za medicinsko osebje, ki se ukvarja s problematiko rakov prebavil. Redno sodeluje tudi z zdravstvenimi domovi po Sloveniji na Dnevih zdravja in na dogodkih, ki jih organizira Društvo onkoloških bolnikov Slovenije.


Nekaj utrinkov s prireditve si lahko ogledate v fotogaleriji.

Galerija
Nazaj