Povečava
Obvestila in dogodki / SODELOVANJE V PROGRAMU SVIT JE VARNO IN UČINKOVITO

SODELOVANJE V PROGRAMU SVIT JE VARNO IN UČINKOVITO

Ob Evropskem tedna boja proti raku, ki poteka med 25. in 31. majem 2020, ključni deležniki za obvladovanje raka v Sloveniji izpostavljajo, kako pomembno je, da Slovenke in Slovenci tudi v času epidemije COVID-19 in po njej skrbijo za svoje zdravje na vseh področjih, vključno s preventivo raka. Nacionalni inštitut za javno zdravje, Zveza slovenskih društev za boj proti raku, Onkološki inštitut Ljubljana, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Ministrstvo za zdravje in Državni program obvladovanja raka opozarjajo, da je rak v Sloveniji vodilni vzrok prezgodnje smrti, opuščanje priporočil proti raku pa lahko privede do bistveno hujših posledic kot jih prinaša COVID-19. Prebivalce Slovenije pozivajo, naj še naprej skrbijo za zdrav življenjski slog, se ne prepustijo zdravju škodljivim razvadam, se odzovejo vabilom v presejalne programe za raka ter so pozorni na zgodnje znake raka in ne odlašajo z obiskom pri zdravniku.

 

Epidemija COVID-19 vpliva na naše vsakdanje življenje in bo imela najverjetneje tudi posledice za splošno zdravje prebivalstva. Da bi bile dolgoročne posledice manjše, je izjemno pomembno izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva, torej usmerjanje naporov v preprečevanje razvoja bolezni. Med preventivne programe sodi tudi Program Svit, državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki.

S Programom Svit zmanjšujemo število na novo zbolelih ljudi, saj lahko z odkritjem in odstranitvijo predrakavih sprememb preprečimo razvoj raka na debelem črevesu in danki. Kljub temu, da je leta 2016 za rakom na debelem črevesu in danki še vedno umrlo 781 oseb, pa so raki v Programu Svit v veliki meri odkriti v zgodnejših stadijih, kar omogoča manj zahtevno zdravljenje in večjo ohranitev kakovosti bolnikovega življenja.

Zato vse, ki prejmete vabilo v program, močno spodbujamo, da se nanj tudi odzovete. Tisti, ki ste prejeli vabilo v Program Svit še pred razglašeno epidemijo, lahko še vedno pošljete Izjavo o sodelovanju v Programu Svit. Enako velja za komplet za odvzem vzorcev blata.

Dr. Dominika Novak Mlakar, vodja Programa Svit, je ob tem povedala: “Sodelovanje v Programu Svit je varno za vse, ki so v njegovo izvajanje vključeni. Pri vabljenju in oddaji vzorcev blata posamezniki nimajo stika z drugimi osebami. Če je oseba nato vabljena na kolonoskopijo, se pregleda lahko udeleži zgolj, če nima povišane temperature ali znakov okužbe zgornjih dihal. Pri pregledu uporablja zaščitno masko, zdravnik in ostalo medicinsko osebje pa vso potrebno osebno varovalno opremo. Program Svit se je v preteklosti izkazal kot uspešen program in prepričana sem, da bo tudi v prihodnje imel pomembno vlogo pri varovanju zdravja prebivalcev Slovenije.”

 

Vabljeni, da obiščete spletno stran https://priporocila.si/covid-19/, kjer je na voljo več informacij o obvladovanju raka v času epidemije COVID-19 in po njej.

Nazaj