Povečava
SVITOV DAN / Svitov dan 2017

Svitov dan 2017

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je organiziral strokovno srečanje Programa Svit, ki se ga je udeležilo več kot 200 strokovnjakov z različnih področij. Osredotočili so se predvsem na doseganje boljše odzivnosti v program skozi različne načine približanja programa njegovim uporabnikom, vse od prvega stika do izvedbe kolonoskopije. Spregovorili so o pomenu osebnih izbranih zdravnikov, medicinskih sester v referenčnih ambulantah družinske medicine in ambasadorjev pri motiviranju za sodelovanje v Programu Svit ter kako vzpostaviti stik z gluhim ali tujejezičnim pacientom. Dotaknili so se tudi pacientovih pravic in dolžnosti ter izpostavili kontrolo kakovosti izvajanja kolonoskopij v Programu Svit in različne tehnike obvladovanja bolečin pri preiskavi.

Več v sporočilu za medije.

Program srečanja najdete na naslednji povezavi.

Programsko knjižico najdete na naslednji povezavi.

Prispevki s strokovnega srečanja:

Galerija
Nazaj